Günümüzde arsa sahipleri, işverenler ve yatırımcılar bir mimarla görüşmeden önce yaptıracakları yapı ve tasarımla ilgili belirli düşünceler geliştirmektedir. İhtiyaçlarım neler? Arsaya yerleşim nasıl olur? Evim nasıl görülmeli? Ne kadar bütçe ayırmalıyım? vs.
Mimar ve uygulama deneyimimizle, bir projenin olumlu ve olumsuz yönlerini gösterecek, fizibilitesini çıkaracak ve gayrimenkulün değerine katkı sağlayacak bilgi ve araçlara sahibiz. Projenin ihtiyaç programını çıkarabilir ve yatırımcının önerdiği arsaya ön proje hazırlayarak, düşüncesini doğrulamasına yardımcı oluruz. Ayrıca projenin gerçekleştirilmesi için en ekonomik yapım yöntemi seçeneklerini sunmaktayız. 
Sonuçta son karar siz işverenlerimize ait olmak üzere, biz sizlere seçenekler sunarak yardımcı olmaktayız.
Özet olarak; çalışma sürecimiz işverenimizle bir araya gelerek yaptığımız görüşmelerle başlamaktayız. Bu görüşmelerde; talep, istek ve bütçe konusunda projenin ana çerçevesini oluşturmaktayız. Bu verileri proje ekibimizle paylaşmakta ve beraberce ön projeyi hazırlamaktayız. Daha sonra sizlerle karşılıklı görüşmelerle proje süreci devam etmektedir. Tasarımımız istediğimiz noktaya geldiğinde kesin maliyet ve uygulama konularını konuşmaktayız.
Çalışma Alanlarımız
Mimari Tasarım
Restorasyon Çalışması
İç mimari Tasarım
Mobilya Tasarım
İnşaat
Satın alma denetimi
Malzeme seçimi
Danışmanlık
Denetim
Today, land owners, employers and investors; Before meeting with an architect, they develop certain thoughts about the building and design they will have. What are my needs? How is the settlement on the land? How should my house be seen? How much should I budget? etc.

With our architect and application experience, we have the knowledge and tools to show the positive and negative aspects of a project, to determine its feasibility and to contribute to the value of the real estate. We can draw out the requirement program of the project and help the investor to confirm his idea by preparing a preliminary project for the proposed land. We also offer the most economical construction method options for the realization of the project.

In the end, the final decision belongs to you, our employers, and we help you by offering options.

In summary; Our working process begins with the meetings we hold with our employer. In these talks; We create the main framework of the project in terms of demand, request and budget. We share this data with our project team and together we prepare the preliminary project. Afterwards, the project process continues with mutual negotiations with you. When our design reaches the point we want, we talk about the exact cost and application issues.

Our working zones
Architectural design
Restoration Work
interior design
Furniture Design
Build
Purchase control
Material selection
consultancy
Audit

Back to Top