AYDIN UÇAR
Pratikiz Mimarlık, Kurucu
Y. Mimar (Restorasyon-2000)
Öğretim Görevlisi (Akdeniz Üni.- 1999- devam ediyor)
Eğitim: Anadolu Üniversitesi (ETÜ), Mimarlık
            Yıldız Teknik Üniversitesi,Mimarlık ABD- Restorasyon, Yüksek Lisans 
Üyelik: TMMOB, Mimarlar Odası, Antalya
Aydın UÇAR, mimarlık, restorasyon, iç mekan tasarım, tasarımda Ar-Ge ve  uygulama ile geniş bir perspektivde disiplinler arası çalışma yapan, Antalya Teknokent'te faaliyet gösteren Pratikiz Mimarlık işliğinin kurucusu ve tasarım sorumlusudur (2017).  
Mimarlık eğitiminden hemen sonra, önce şantiye çalışmalarıyla uygulama deneyimini geliştirmiş ve sonrasında proje mimarı olarak tasarım konularına eğilmiştir. Henüz kariyerinin başında Metin ERÖZÜ, Prof. Cengiz EREN ve Prof. Dr. Fred LAWSON'un çalışmalarında yer alma fırsatı bulmuştur. Bu dönemde kurumsal firma projeleri üzerinde çalıştı.
2000 yılında YTÜ Mimarlık- Restorasyon yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu sırada Prof. Dr. Reha GÜNAY'ın yanında; Elmalı evleri rölöve çalışmaları ve Side tiyatrosu kazısı ve rölöve çalışmalarına katıldı. 
1999 yılından beri Akdeniz Üniversitesi İçMimarlık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Yayınlanmış birçok yayını ve bildirisi bulunmaktadır. (Bakınız CV)
Aydın UÇAR'a çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından burslar takdir edilmiştir. 
2015 Seyahat Bursu, Hebron Rehabilitation Program Peer Exchange,BSHF (World Habitat), Filistin
2014 Seyahat Bursu, Russian Culture in Baltic Nature, Summer School, European University at St. Petersburg, Rusya
2013 Seyahat Bursu, EURAXESS “Voice of the Researchers” konferansı, Avrupa Birliği, Brüksel Belçika. (Davetli Katılımcı)
2011 DAAD Workshop bursu, Münih Teknik Üniversitesi, Almanya
2008 WAC-6 (World archaeology Congress), İrlanda,  Seyahat Bursu
2005 DAAD Yaz okulu bursu, Erfurt Universitesi, Almanya (Özel davetli)
2003 DAAD Bilimsel Araştırma Bursu, Münih Teknik Üniversitesi, Almanya
Back to Top