Yan parselde mevcut olan geleneksel mimari yapıya bitişik aynı ailenin kullanacağı iki yapıyı birlikte kullanacağı yeni bir yapı tasarımı. Yeni yapı daha önce parsel içinde var olan ancak yıkılan yapının kalan izleri üzerine  tasarlanmıştır.         
The family which accommodated in the existed building wanted to expand their house. They bought the beside land. In this new land was a building before which was destroyed. We designed over the traces of this old building.
Mevcut yapı/ existed building
Mevcut yapı/ existed building
Mevcut ve yeni yapı ilişkisi/ relation of existed building and added building
Mevcut ve yeni yapı ilişkisi/ relation of existed building and added building
Yeni eklenen yapı/ new added building
Yeni eklenen yapı/ new added building
Back to Top